Người trợ giúp pháp lý Người lớn tuổi

Địa chỉ nhà

1425 Koll Circle, Suite 109
San Jose, CA 95112
Hoa Kỳ

408-295-5991
Các khu vực phục vụ
Hạt Santa Clara
Chúng ta là ai

SALA là một văn phòng luật sư cao tuổi phi lợi nhuận có nhiệm vụ hỗ trợ những người lớn tuổi trong nỗ lực sống độc lập, không có chế độ thể chế và nhân phẩm. Được thành lập vào năm 1973, SALA cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí và giáo dục cộng đồng cho cư dân Quận Santa Clara tuổi từ 60 trở lên. Không có bằng cấp đủ tiêu chuẩn về thu nhập để sử dụng các dịch vụ của SALA. Nhân viên luật sư của SALA cung cấp một loạt các dịch vụ pháp lý từ những lời khuyên / giới thiệu đơn giản tới đại diện pháp lý toàn diện. SALA caseload bao gồm các vấn đề pháp lý mà luật sư tư nhân thường không xử lý và có một tác động lớn đến người lớn nhất trong nhu cầu trong cộng đồng của chúng tôi.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích