Người nhập cư Hope Santa Barbara

Địa chỉ nhà

935 San Andres St
Santa Barbara, CA 93101
Hoa Kỳ

805-963-0166
Các khu vực phục vụ
Quận Ventura
Quận Santa Barbara
Chúng ta là ai
Người nhập cư Hope Santa Barbara là một tổ chức phi lợi nhuận là BIA (Board of Immigration Appeals) được công nhận và công nhận để cung cấp các dịch vụ pháp lý nhập cư có chi phí thấp. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ dạy kèm công dân dụng, các lớp tiếng Anh, và các khoá học bằng lái xe bằng tiếng Tây Ban Nha.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Russian / Росси́я
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích