Luật về Người Cao tuổi & Vận động - Dịch vụ Luật pháp Cao cấp - San Diego

Địa chỉ nhà

5151 Murphy Canyon Road
Suite 110
San Diego, CA 92123
Hoa Kỳ

(858) 565 - 1392
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Chúng ta là ai
Luật về Người Cao Niên và Vận Động (EL & A) là một tổ chức phi lợi nhuận phục vụ người cao niên ở San Diego và Imperial Counties. Chương trình Dịch vụ Pháp chế Cao cấp của EL & A cung cấp các dịch vụ pháp lý cho cá nhân từ 60 tuổi trở lên, bất kể thu nhập, thông qua văn phòng cơ sở và các trung tâm cao cấp của chúng tôi khắp quận San Diego. Các dịch vụ cũng được cung cấp cho khách hàng ở các vùng nông thôn, ở nước ngoài như là một phần của chương trình tiếp cận cộng đồng của chúng tôi. Dịch vụ cơ bản được cung cấp bao gồm một buổi tư vấn và tư vấn dài 30 phút với luật sư được cấp phép. Các cuộc tham vấn ban đầu được tiến hành trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua hội nghị truyền hình.
Luật sư của Dịch vụ Pháp chế Cao cấp có thể tư vấn về nhiều vấn đề pháp lý, bao gồm lạm dụng người cao tuổi về tài chính, vấn đề chủ nhà / người thuê nhà, tranh chấp hợp đồng, vấn đề người tiêu dùng và các vấn đề phúc lợi. EL & A cũng có thể chuẩn bị một số tài liệu như di chúc đơn giản, Chỉ thị về Y tế tiên tiến, và Quyền hạn của Luật sư. EL & A cũng giúp người chăm sóc gia đình có đủ tiêu chuẩn của những người yếu đuối cao tuổi bị thiệt thòi về kinh tế và xã hội hoặc bị cô lập, đang ở nhà hoặc thể chế hoá. Đối với những vấn đề mà Luật Nhân sự & Vận động chính sách không giải quyết, EL & A sẽ giúp khách hàng tìm được sự giúp đỡ pháp lý thích hợp.
Trên 60 tuổi, cư ngụ tại San Diego hoặc Imperial County. Không thể mâu thuẫn với bất kỳ khách hàng hiện tại nào (trên 100.000 ngày).
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Đủ điều kiện
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích