Luật sư Công cộng / Skadden Arps Pro cho mỗi Phòng khám Giám hộ tại Tòa án Stanley Mosk

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services, please call (213) 385-2977, ext. 502.

Địa chỉ nhà

111 N Hill Street
Room 230
Los Angeles, CA 90012
Hoa Kỳ

(213) 385-2977 ext. 502
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Phòng khám hỗ trợ các đơn yêu cầu giám hộ hợp pháp cho người lớn chăm sóc trẻ em. Phòng khám hỗ trợ các đơn thỉnh cầu thăm viếng và kiến ​​nghị chấm dứt giám hộ. Chúng tôi giúp chuẩn bị tất cả các kiến ​​nghị chuyên nghiệp.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích