Liên minh Braxin

Địa chỉ nhà

4340 Redwood Highway
Suite D-320
San Rafael, CA 94903
Hoa Kỳ

(415) 283 - 6320
Các khu vực phục vụ
Quận San Francisco
Hạt Santa Clara
Hạt Alameda
Hạt Sonoma
Hạt Marin
Quận Contra Costa
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Liên minh Braxin là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) thúc đẩy tính bền vững và hội nhập xã hội của cộng đồng nói tiếng Bồ Đào Nha thông qua trợ giúp pháp lý, giáo dục và vận động chính sách. Văn phòng này có trụ sở tại Hạt Marin và phục vụ Vịnh Bay rộng hơn trong luật nhập cư và luật dân sự. Nó nhắm tới dân số nói tiếng Bồ Đào Nha, nhưng không từ chối các dịch vụ dựa trên ngôn ngữ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
French / Français
Portuguese / Português
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích