Liên minh bãi bỏ chế độ nô lệ và buôn người

Địa chỉ nhà

5042 Wilshire Blvd
Suite 586
Los Angeles, CA 90026
Hoa Kỳ

(213) 365 - 1906
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Liên hiệp để Xóa bỏ Nô lệ và Buôn bán người (CAST) được dành để chống lại nạn buôn người ở Hoa Kỳ. CAST tích cực tham gia vào việc vận động chính sách, đào tạo, giáo dục công cộng và cung cấp dịch vụ trực tiếp cho những người sống sót sau nạn buôn người.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Korean / 한국어
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích