Libreria del Pueblo, Inc.

Địa chỉ nhà

251 Carousel Mall
San Bernardino, CA 92401
Hoa Kỳ

(909) 888 - 1800
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Quận Riverside
Chúng ta là ai
Libreria del Pueblo, Inc. cung cấp cho người nhập cư một loạt các dịch vụ và chương trình trong hạt San Bernardino.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích