LawLinq

Địa chỉ nhà

5757 Century Blvd
Suite 500
Los Angeles, CA 90045
Hoa Kỳ

(855) 997 - 2558
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai

LawLinq làm việc với California State Bar để đảm bảo các luật sư thành viên được sàng lọc trước và đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên cao để người tiêu dùng nhận được đại diện pháp lý có chất lượng.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích