Hội Trợ Giúp Pháp Lý San Diego - Quấy Rối Dân Sự / Phòng Chích Ngừa Lạm Dụng Lạm dụng Người Cao Niên (Tòa Án San Diego - Phòng Công Lý)

Địa chỉ nhà

330 West Broadway
San Diego, CA 92101
Hoa Kỳ

877-534-2524
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Chúng ta là ai

Chúng tôi giúp đỡ mọi người (người đến trước, phục vụ trước) để bắt đầu hoặc đáp ứng các Vụ Kiện Sách Quấy Rối Dân Sự hoặc Lệnh Cấm Lãng Quên của Người Cao Niên. Chúng tôi giúp đỡ các mẫu đơn và giải thích cách xử lý trường hợp lệnh cấm. Để biết thêm thông tin về Đơn đặt hàng Ngăn Ngừa Lạm dụng Lớn, bấm vào đây . Để biết thêm thông tin về Các Lệnh Cấm Quấy Rối Dân Sự, bấm vào đây .

LASSD củng cố cộng đồng của chúng ta bằng cách đấu tranh cho công lý. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng có thu nhập thấp với sự hỗ trợ pháp lý miễn phí, bao gồm tư vấn và tư vấn pháp luật, giới thiệu hiệu quả và đại diện pháp lý. Chúng tôi là công ty luật về xóa đói giảm nghèo lớn nhất phục vụ Quận San Diego. Chúng tôi có thể giúp với nhiều loại vấn đề pháp lý mà các cá nhân phải đối mặt. Đối với hàng ngàn cư dân San Diego sống trong nghèo đói, công lý không phải là một lý tưởng trừu tượng. Đó là thực phẩm, nơi trú ẩn và bảo vệ. Đó là sự khác biệt giữa nghèo đói và đi ra; giữa sự phụ thuộc và tự lực. Nhưng nếu không có sự trợ giúp, công lý thường bị từ chối. Chúng tôi có thể trợ giúp trong các lĩnh vực luật được liệt kê dưới đây.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích