Hội Luật sư của Quận Santa Clara Dịch vụ Giới Thiệu Luật sư Khiếu nại Góp ý

Địa chỉ nhà

NA
San Jose, CA 95113
Hoa Kỳ

(408) 971-6822
Các khu vực phục vụ
Hạt Santa Clara
Chúng ta là ai
Đối với những khách hàng có nguồn tài chính hạn hẹp, Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư của Hiệp Hội Luật Sư Santa Clara cung cấp một Bảng Đơn Phương tiện phù hợp với khách hàng với luật sư, những người có thể trợ giúp với mức giảm đáng kể trong các chuyên ngành sau:
Phá sản
Hình sự
Gia đình
Giám hộ
Nhập cư
Vị thành niên
Chủ nhà thuê
Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích