Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo - Trung tâm Quyền của Người nhập cư

Địa chỉ nhà

2180 West Crescent Ave
Suite F
Anaheim, CA 92801
Hoa Kỳ

(714) 776 - 1177
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Quận Los Angeles
Quận Cam
Quận Riverside
Chúng ta là ai
Trung tâm Quyền Người nhập cư (IRC) tại Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo (CAIR-LA) nhằm trao quyền cho người không phải là công dân bằng cách giúp họ đạt được sự độc lập, an ninh và có cơ hội tham gia đầy đủ vào xã hội Mỹ. IRC được dành để cung cấp dịch vụ chất lượng cao, chi phí thấp hoặc pro bono cho các cá nhân nếu không có thể không được trợ giúp pháp lý.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Arabic / العَرَبِيَّة
Urdu / اردو
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích