Hòa bình Bạo lực - Dự án Vận động Pháp luật

Địa chỉ nhà

892 N Fair Oaks Ave
Suite D
Pasadena, CA 91103
Hoa Kỳ

626.584.6191
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Dự án Vận động Pháp luật cung cấp dịch vụ pháp lý cho những nạn nhân của bạo lực gia đình và tình dục.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích