Hỗ Trợ Tự Ngủ và Hỗ Trợ Gia Đình của Hạt Mono

Địa chỉ nhà

100 Thompsons Way
Mammoth Lakes, CA 93546
Hoa Kỳ

(760) 258-7372
Các khu vực phục vụ
Mono County
Chúng ta là ai

Tòa Án Tối Cao Quận Mono đã ký hợp đồng với một luật sư tư nhân, Chuck Schneider, để trợ giúp và cố vấn về các vụ án dân sự và các vụ án về luật gia đình. Sự trợ giúp và tư vấn này là miễn phí. Tuy nhiên, luật sư Schneider chỉ cung cấp tư vấn và hỗ trợ và không thể đại diện cho bất cứ ai trong tòa án. Không thể cung cấp trợ giúp và cố vấn cho các vụ án hình sự và các vụ án giao thông.

Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích