Hiệp hội Salvadorans ở Los Angeles

Địa chỉ nhà

660 S Bonnie Brae St
Los Angeles, CA 90057
Hoa Kỳ

(213) 483 - 1244
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Asociacion de Salvadorenos de Los Angeles (ASOSAL) cung cấp dịch vụ giáo dục và tư vấn thông qua các phòng khám pháp luật do luật sư điều hành cho cộng đồng Mỹ Latinh ở Los Angeles.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích