Hiệp hội Luật sư Quận Ventura

How to Receive Services (Intake)
Call (805) 650 - 7599, or complete the online Lawyer Referral Service Request form.
Địa chỉ nhà

No walk in services provided - must call
Ventura, CA 93003
Hoa Kỳ

(805) 650 - 7599
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Quận Ventura
Chúng ta là ai

VCBA có thể giúp bạn tìm một luật sư về vấn đề pháp lý cụ thể của bạn.

Có một khoản phí giới thiệu hành chính là 35 đô la trả trước (thẻ tín dụng hoặc lệnh chuyển tiền).

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích