Hiệp hội luật sư Quận Contra Costa

How to Receive Services (Intake)
Contact our LRIS customer service representatives at (925) 825-5700 or complete the online form. We will help you find a lawyer or agency that can assist you with your particular legal problem.

We charge you a $35.00 (thirty-five dollar) administrative fee to refer you to one attorney for a 30-minute consultation. This fee helps us run our program, and makes it possible to offer this valuable service to members of the community like you. If we determine your case to be a plaintiff's personal injury, an employee Workers' Compensation, or Social Security Disability issue, you will not be charged the $35.00 administrative fee.
Địa chỉ nhà

2300 Clayton Road #520
Concord, CA 94520
Hoa Kỳ

(925) 677 - 0234
Các khu vực phục vụ
Quận Contra Costa
Chúng ta là ai
Chương trình Các Phương tiện Trung bình đề cập đến các cá nhân đủ tiêu chuẩn cho ban kiểm soát luật gia đình và luật sư nhập cư . Các luật sư đồng ý tính mức cước phí giảm giờ và giảm phí giữ lại. Đối với mức giá theo giờ, luật sư được phép tính phí 50 đô la - 100 đô la một giờ. Đối với lệ phí giữ lại , họ được phép thu 500 đô la - 750 đô la. Việc tư vấn ban đầu 30 phút là miễn phí. Tình trạng hội đủ điều kiện cho chương trình dựa trên thu nhập gộp hàng tháng của cá nhân và số người trong hộ gia đình của mình. Phương tiện Trung bình không phải là dịch vụ có thu nhập thấp hoặc pro bono. Những khách hàng quan tâm phải có một vụ việc tại Quận Contra Costa. Tuy nhiên, họ không phải cư trú tại hạt này. Để đăng ký chương trình, các cá nhân phải điền vào một đơn đơn giản, nộp sáu tuần của các cuống chi trả gần đây nhất và cung cấp một khoản phí xử lý $ 40,00.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích