Hiệp hội luật sư của Hiệp hội Luật sư Quận Orange (Orange County Bar Association)

Địa chỉ nhà

PO Box 6130
Newport Beach, CA 92658
Hoa Kỳ

(949) 440 - 6747
Các khu vực phục vụ
Quận Cam
Chúng ta là ai

Thông qua chương trình Modest Means, cư dân của Quận Cam không đủ khả năng chi trả cho trợ giúp pháp lý, nhưng không đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn của các dịch vụ pro bono địa phương, được giới thiệu đến những luật sư đồng ý trợ giúp họ với mức giảm đáng kể. Chương trình Modest Mean bao gồm các lĩnh vực Phá sản, Luật tiêu dùng, Luật người cao tuổi, Luật Gia đình, Nhà ở (chủ nhà / người thuê) và Nhập cư. Phí hành chính là 25 đô la, ngoại trừ phạm vi của Luật Gia Đình và Nhập Cư. Khách hàng phải hội đủ điều kiện theo các hướng dẫn thu nhập cụ thể. Đại diện của LRIS sẽ thực hiện kiểm tra ngắn gọn qua điện thoại. Luật sư có thể yêu cầu bạn hoàn thành một mẫu đơn và đính kèm xác minh thu nhập để xác nhận tình trạng hội đủ điều kiện.

http://lrisoc.org/refer.asp

Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích