Hiệp hội Luật sư của Hiệp hội Luật sư Quận Monterey

(831) 582-3600
Các khu vực phục vụ
Quận Monterey
Chúng ta là ai

LRSC (LRSC) duy trì một danh sách các luật sư đã được sàng lọc trước của Quận Monterey để giúp bạn với các nhu cầu pháp lý cụ thể của bạn.

Bạn phải trả một khoản phí hành chính không hoàn lại $ 50.00 trước khi nhận được giới thiệu.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.

Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích