Giáo phận Episcopal của Los Angeles - Cơ quan T Ref nạn và Nhập cư Liên bản (Interfaith Refugee & Immigration Service)

How to Receive Services (Intake)
Call to make an appointment.
Địa chỉ nhà

3621 Brunswick Ave.
Los Angeles, CA 90039
Hoa Kỳ

(323) 667 - 0489
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Quận Los Angeles
Quận Ventura
Quận Cam
Quận Riverside
Chúng ta là ai
(IRIS) là một chương trình của Giáo phận Episcopal Los Angeles và là chi nhánh Los Angeles của ba cơ quan tự nguyện quốc gia: Bộ Di trú của Episcopal (EMM), Dịch vụ Thế giới Giáo hội (CWS) và Dịch vụ Di trú và Tị nạn Lutheran (LIRS). IRIS cung cấp các dịch vụ tiếp tân và sắp đặt người t ref nạn, trợ giúp pháp lý nhập cư giá rẻ (dựa vào gia đình, DACA / DAPA, Citizenship, v.v ...) và là Nhà cung cấp việc làm cho Người tị nạn của Quận Los Angeles. IRIS có một luật sư nhập cư nhân viên và là một Ủy ban Kháng nghị Kháng nghị của Ủy ban Nhập cư với Ủy ban Kháng nghị của Hội đồng Kháng nghị các nhân viên được công nhận. IRIS chuyên về công dân, người tị nạn, tất cả các hình thức nhập cư gia đình và DACA.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
ADA compliant bathrooms
Office Scent Policy: no policy
Other Accessibility Information
Call beforehand.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Arabic / العَرَبِيَّة
Armenian / հայերէն/հայերեն
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích