El Concilio - Hội đồng nói tiếng Tây Ban Nha

Địa chỉ nhà

224 S Sutter St.
Stockton, CA 95203
Hoa Kỳ

(209) 644 - 2600
Các khu vực phục vụ
Hạt Stanislaus
Huyện San Joaquin
Chúng ta là ai
Hội đồng Phát biểu tiếng Tây Ban Nha cung cấp một loạt các dịch vụ nhập cư, bao gồm tư vấn cá nhân và gia đình, xử lý visa và giáo dục cộng đồng.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Portuguese / Português
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích