Dự án Pro Bono Thung lũng Silicon

Địa chỉ nhà

25 N. 14th Street
Suite 506
San Jose, CA 95112
Hoa Kỳ

(408) 998 - 5298
Các khu vực phục vụ
Hạt Santa Clara
Chúng ta là ai
Dự án Pro Bono là tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) 3 tập trung vào việc phục vụ các thành viên có thu nhập thấp bằng cách tư vấn pháp lý miễn phí và giới hạn phạm vi đại diện về luật gia đình và các vấn đề về bạo lực gia đình.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích