Dự án Phúc thẩm Bạo lực gia đình

Drop in Assistance
No drop in assistance available, please call 510-858-7358 to make an appointment.
Địa chỉ nhà

449 15th St.
Suite 104
Oakland, CA 94612
Hoa Kỳ

(510) 858 - 7358
Chúng ta là ai
(FVAP) là tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên và duy nhất của California chuyên cung cấp dịch vụ đại diện pháp lý miễn phí cho những người sống sót trong gia đình ở mức phúc thẩm. Trọng tâm của chúng tôi là các vụ án xét xử của tòa án để những người sống sót, và đặc biệt là con của họ, có nguy cơ bị lạm dụng nghiêm trọng.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích