Dự án Luật Phòng chống Người vô gia cư Công

Địa chỉ nhà

610 S Ardmore Avenue
Los Angeles, CA 90005
Hoa Kỳ

(213) 385 - 2977
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Dự án Luật Phòng tránh Người vô gia cư của Luật sư Công cộng (HPLP) phục vụ các gia đình và cá nhân vô gia cư, bao gồm cả thanh thiếu niên có nguy cơ, những người vô gia cư hoặc có nguy cơ cao bị vô gia cư. HPLP đã cung cấp pro bono đại diện tại Tòa án và trước các cơ quan hành chính cho hơn 20.000 cá nhân và gia đình dễ bị tổn thương, hỗ trợ trong ba lĩnh vực chính: (1) lợi ích công cộng, (2) nhà ở và (3) vé và bảo đảm.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích