Dự án Luật Công cộng / Quyền trẻ em - Vận động cho Trẻ em khuyết tật Khuyết tật

Địa chỉ nhà

610 S Ardmore Avenue
Los Angeles, CA 90005
Hoa Kỳ

(213) 385 - 2977 ext. 500
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Hệ thống tòa án liên quan đến trẻ em khuyết tật phát triển tuổi từ 0-21 có đủ điều kiện hoặc có khả năng hội đủ điều kiện hưởng các dịch vụ trung tâm khu vực. Đại diện đầy đủ trong một số trường hợp của trung tâm khu vực hoặc người chăm sóc.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Thông tin được đánh giá
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích