Dolores Street Community Services

How to Receive Services (Intake)
Call 415-282-6209 for more information.
Địa chỉ nhà

938 Valencia Street
San Francisco, CA 94110
Hoa Kỳ

(415) 282 - 6209
Các khu vực phục vụ
Quận San Francisco
Chúng ta là ai

Dolores Street Community Services là một tổ chức phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng có nhiều chương trình ủng hộ quyền gia cư và di dân. Tổ chức này phục vụ Chương trình Bảo vệ Bế quan Pháp lý và Tranh thủ pháp luật, đại diện cho các cư dân có thu nhập thấp ở San Francisco trong các thủ tục dỡ bỏ. Nó cũng tổ chức Mạng lưới Vận động của Châu Phi, những người hỗ trợ cư dân có thu nhập thấp với các ứng dụng di trú khẳng định.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích