Điều Lệ Luật Gia Đình Quận Contra Costa

How to Receive Services (Intake)
Domestic Violence and Emergency Orders (Ex Parte) in Family Law Case: Parties can receive assistance on matters related to Domestic Violence Restraining Orders at the Spinetta Family Law Center in Martinez and the Richmond Courthouse Monday-Friday between the hours of 8 AM - 12 PM and 12:30 - 3:00 PM.

The Court also partners with other government and non-profit agencies to provide workshop assistance to self-represented parties in the following case types: domestic violence and conservatorships.

Holiday Weeks: The Family Law Facilitator’s Office will use a modified schedule during the following five weeks per year:

(1) The week including the 4th of July; (2) The first full week of August; (3) Thanksgiving Week; (4) The week including Christmas; and (5) the week including New Year’s Eve/New Year’s Day. A copy of the modified schedule can be found on the website.
Địa chỉ nhà

751 Pine Street
Self-Help Desk
Martinez, CA 94553
Hoa Kỳ

(925) 608-1000
Các khu vực phục vụ
Quận Contra Costa
Chúng ta là ai
Văn phòng của Người hướng dẫn Luật gia đình hỗ trợ việc hoàn thiện các mẫu đơn pháp lý và cung cấp hướng dẫn thủ tục trong hầu hết các lĩnh vực của Luật Gia đình, bao gồm: hỗ trợ nuôi con, hỗ trợ người phối ngẫu, quyền nuôi con, thăm viếng, giải thể, phân chia pháp lý, vô hiệu, xác lập cha, (khẩn cấp) và các lệnh cấm bạo lực gia đình.
Không có yêu cầu về thu nhập lợi tức.
Vào thời điểm này, không có hỗ trợ cho các lệnh cấm quấy nhiễu dân sự, các vụ kiện khinh thường, các lệnh liên quan đến quan hệ gia đình có chất lượng khác với các khoản tiền cấp dưỡng nuôi con, nuôi con nuôi, giải phóng trẻ vị thành niên, hoặc Bộ luật Tố tụng Dân sự 170.6.
Những Người hướng dẫn Luật Gia đình có thể:
Giúp nộp các giấy tờ để sửa đổi khoản tiền bảo dưỡng con cái, thanh toán các khoản nợ và cấp giấy phép của quý vị nếu quý vị có vụ kiện với bộ phận dịch vụ giữ trẻ
Cung cấp giới thiệu tới các dịch vụ giới thiệu luật sư, trợ giúp pháp lý và bộ phận dịch vụ hỗ trợ trẻ em
Giúp nộp các giấy tờ để lấy chi phí chăm sóc trẻ em, bảo hiểm sức khoẻ và các chi phí y tế không có bảo hiểm trong bộ phận vụ trợ giúp con của quý vị
Giới thiệu bạn đến một hội thảo để được hỗ trợ về các vấn đề về quyền nuôi con và thăm viếng
Giới thiệu bạn đến một hội thảo nơi bạn có thể nhận được trợ giúp khi kết thúc ly hôn hoặc trường hợp ly hôn hợp pháp của bạn
Giới thiệu bạn đến một hội thảo, nơi bạn có thể nhận được trợ giúp với trường hợp cha con của bạn
Giới thiệu bạn đến một hội thảo nếu bạn cần giúp đỡ để nộp giấy tờ cho hỗ trợ phối ngẫu
Nhân viên hướng dẫn Luật Gia đình không thể:
Trợ giúp nhận con nuôi, giám hộ, chấm dứt quyền của phụ huynh, thăm viếng cha hoặc mẹ hoặc các vụ xét xử của vị thành niên
Giúp bạn chuẩn bị cho hội nghị dàn xếp, hội nghị quản lý trường hợp hoặc thử nghiệm
Hỗ trợ thay đổi tên, vụ án dân sự hoặc hình sự (bao gồm cả vấn đề phá sản và tịch thu tài sản)
Cung cấp lời khuyên về thuế
Trợ giúp với khám phá, trát tòa, án phạt, án lệnh thi hành, lệ phí, liens hoặc khinh thường
Giúp bạn nộp đơn kháng cáo, đề nghị xem xét lại, đề nghị phiên toà mới, đề nghị bãi nhiệm phán quyết
Giúp đỡ về tiền cấp dưỡng, tài sản phức tạp hoặc các vấn đề hỗ trợ phức tạp
Xin lưu ý:
Đến càng sớm càng tốt và chuẩn bị để chờ đợi
Các cuộc hẹn có giới hạn, do đó bạn không thể nhìn thấy nếu bạn không đến sớm
Điều Giải Viên Luật Gia Đình (FLF) không phải là luật sư của bạn và không thể đại diện cho bạn cá nhân hoặc cung cấp tư vấn pháp lý về cách thắng kiện của bạn
Bạn không thể sử dụng dịch vụ này nếu bạn hiện đang đại diện bởi một luật sư trong vụ án luật gia đình của bạn
Đây không phải là một dịch vụ bí mật và FLF có thể làm việc với cả hai bên trong một trường hợp
Chăm sóc ban ngày chỉ có tại địa điểm Pittsburg và dựa trên cơ sở người đến trước được phục vụ trước tiên.
Lịch làm việc - http://www.cccba.org/community/calendar/index.php
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích