Dịch vụ Xã hội Công giáo của Hạt Solano (Văn phòng Vallejo)

How to Receive Services (Intake)
For more information call 707-649-1615
Monday-Thursday - 9:00 AM – 5:00 PM
Friday - by appointment only
Địa chỉ nhà

125 Corporate Pl
Suite A
Vallejo, CA 94590
Hoa Kỳ

(707) 644 - 8909
Các khu vực phục vụ
Hạt Solano
Chúng ta là ai

Còn được gọi là Catholic Charities of Sacramento (Vacaville Office), Catholic Social Services của Solano County cung cấp một loạt các dịch vụ và các chương trình cho cộng đồng nhập cư với chi phí tối thiểu.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích