Dịch vụ Vận động Chính quyền Tâm thần

Địa chỉ nhà

3255 Wilshire Blvd
Suite 902
Los Angeles, CA 90010
Hoa Kỳ

(213) 389 - 2077
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai

Các Dịch Vụ Vận Động Bẩm Sinh về Tâm Thần (MHAS) cung cấp các dịch vụ pháp lý cho người khuyết tật về tâm thần.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích