Dịch Vụ Pháp Lý Láng Giềng của Hạt Los Angeles (NLSLA) - Glendale

Địa chỉ nhà

1104 E Chevy Chase Dr
Glendale, CA 91205
Hoa Kỳ

(800) 433 - 6251 Legal Assistance
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
NLSLA đã và đang thay đổi cuộc sống và biến đổi các cộng đồng từ năm 1965 và là người ủng hộ kiên định cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng khắp Quận Los Angeles. NLSLA chống lại các ảnh hưởng ngay lập tức và lâu dài của đói nghèo và mở rộng tiếp cận với công lý trong các khu phố đa dạng của Quận LA.
NLSLA hoạt động toàn diện trên nhiều lĩnh vực của luật ảnh hưởng không cân xứng tới khách hàng có thu nhập thấp, bao gồm: Luật Gia đình, Luật Nhập cư, Luật Hành chính (Lợi ích Công cộng), Luật Nhà ở, Luật Việc làm, Luật Sức khoẻ, Luật Tiêu dùng, Dịch vụ Tạo lại, Hỗ trợ Cựu chiến binh và Công lý Môi trường. Một số dịch vụ của NLSLA yêu cầu sàng lọc để có đủ điều kiện lợi tức. Tuy nhiên, Trung tâm Tiêu dùng Y tế của NLSLA và Trung tâm Trợ giúp Tự lực không có hướng dẫn về thu nhập.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Vấn đề pháp lý
Ngôn ngữ nói
Arabic / العَرَبِيَّة
Armenian / հայերէն/հայերեն
CZH
Fārsi / فارسی
French / Français
GERMAN / Deutsch
Hebrew / עברית‎
Japanese / 日本語
Korean / 한국어
Russian / Росси́я
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích