Dịch vụ pháp lý của Văn phòng khu vực phía Bắc California Shasta

Địa chỉ nhà

1370 West Street
Redding, CA 96001
Hoa Kỳ

(530) 241-3565
Các khu vực phục vụ
Hạt Lassen
Quận Trinity
Hạt Siskiyou
Quận Modoc
Quận Shasta
Chúng ta là ai
LSNC cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực nhà ở, phúc lợi công cộng, sức khoẻ, và một số vấn đề cấp cao.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích