Dịch vụ Pháp lý của California ở California - Escondido

Địa chỉ nhà

609 S Escondido Blvd
Escondido, CA 92025
Hoa Kỳ

(800)743-8941
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Hạt San Diego
Quận Los Angeles
Quận Ventura
Hạt Imperial
Quận Cam
Quận Santa Barbara
Quận Riverside
Chúng ta là ai

Dịch Vụ Pháp Lý của California cung cấp đại diện về các vấn đề luật liên bang của Ấn Độ, có thể bao gồm phúc lợi của trẻ em, các vấn đề về đất đai, quyền của học sinh, bảo vệ tài nguyên văn hoá, nhà ở và các lợi ích công cộng do tiền Ấn Độ bản xứ. Tuy nhiên, ngay cả khi đại diện không được cung cấp, CILS sẽ cố gắng trợ giúp các cá nhân và các tổ chức bộ lạc thông qua việc phổ biến các gói tin tự giúp đỡ, đào tạo và các nguồn lực có giá trị khác.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích