Dịch vụ pháp lý của Bắc California - Văn phòng Khu vực Woodland

Địa chỉ nhà

619 North Street
Woodland, CA 95695
Hoa Kỳ

(530) 662 - 1065
Các khu vực phục vụ
Quận Yolo
Chúng ta là ai
Bảo trì thu nhập (lợi ích công cộng), nhà ở, người tiêu dùng, sức khoẻ, các vấn đề cấp cao.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
CZH
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích