Dịch vụ Giới thiệu và Thông tin Luật sư của Hiệp hội Luật sư Santa Monica

Địa chỉ nhà

2461 Santa Monica Blvd.
#529
Santa Monica, CA 90404
Hoa Kỳ

(310) 581 -5163
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai

Hiệp hội Luật sư Santa Monica vui mừng cung cấp Dịch vụ Thông tin và Giới thiệu về Luật sư thành công ("LRIS") cho cộng đồng Santa Monica và khu vực xung quanh. Khi gọi cho LRIS, bạn sẽ nói chuyện với một nhân viên được đào tạo sẽ kết hợp bạn với một luật sư thích hợp cho vấn đề pháp lý của bạn. LRIS tính lệ phí hành chính $ 25.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích