Dịch vụ Giới thiệu và Thông tin Luật sư của Hiệp hội Luật sư Quận San Diego

(800) 464-1529
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Chúng ta là ai

Dịch vụ Thông tin và Giới thiệu Luật sư của Hiệp hội Luật sư Quận San Diego kết nối bạn với các nguồn pháp lý trong cộng đồng và các luật sư đủ tiêu chuẩn, có trình độ cao ở San Diego, những người có thể cung cấp tới 30 phút tư vấn miễn phí.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.

Chương trình Phương tiện Phương tiện được thiết kế để hỗ trợ khách hàng có thu nhập thấp khi tìm luật sư gia đình San Diego. Đây là những khách hàng đang tranh chấp về luật gia đình và có thể trả tiền cho các dịch vụ pháp lý nhưng có nguồn tài chính hạn chế. http://www.sdcba.org/docDownload/721853

Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích