Dịch Vụ Giới Thiệu và Thông Tin Luật sư của Hiệp hội Luật sư Quận Hạt Sacramento

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services, please call (916) 564-3780 or fill out the online request form located on their website.
(916) 564-3780
Các khu vực phục vụ
Hạt Sacramento
Chúng ta là ai

Trong hơn 50 năm, Dịch vụ Giới thiệu Luật sư Sacramento ("LRS") đã giúp hàng ngàn người tìm được luật sư phù hợp về các vấn đề pháp lý của họ ở khu vực Sacramento.

Lên đến ba, 30 phút tư vấn với luật sư với giá 50 đô la. Giới thiệu miễn phí cho các trường hợp thương tích cá nhân.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.

Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích