Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư Quận Sonoma

(707) 546-5297
Các khu vực phục vụ
Hạt Mendocino
Hạt Napa
Hạt Sonoma
Hạt Marin
Hạt Lake
Chúng ta là ai

Chỉ với 50 đô la, bạn sẽ được tư vấn ban đầu với luật sư xử lý loại vấn đề của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn bị thương tích cá nhân hoặc có khiếu nại về An sinh Xã hội hoặc Yêu cầu bồi thường của Người lao động, việc tư vấn hoàn toàn MIỄN PHÍ. Nếu bạn giữ lại luật sư cho các dịch vụ bổ sung thì lệ phí sẽ tính theo mức bình thường của luật sư.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.

Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích