Dịch vụ giới thiệu luật sư của Hiệp hội Luật sư South Bay

(310) 325 - 4200
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai

Hiệp hội Luật sư Nam Bay thành lập Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư cách đây hơn 25 năm như một dịch vụ cộng đồng cho cư dân Vịnh Nam Los Angeles. Tất cả luật sư tham gia Lawyer Referral Service đã đồng ý với mức phí tối đa là 50 đô la cho lần tư vấn nửa giờ đầu tiên.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích