Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư của Hiệp Hội Luật Sư Quận San Bernardino

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services, please call (909) 888-6791 to make an appointment or submit a confidental consultation request online.
(909) 888 - 6791
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Chúng ta là ai
Cần một luật sư, nhưng không biết bắt đầu từ đâu?

Khoản lệ phí tư vấn $ 40 phải được thanh toán trước cuộc hẹn của bạn.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích