Dịch vụ giới thiệu luật sư của Hiệp hội luật sư Quận Riverside

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services, please call the Western Riverside County office at (951) 682-7520 or East of Banning office at (760) 568-5555.

(951) 682 - 7520
Các khu vực phục vụ
Quận Riverside
Chúng ta là ai

Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư của Hiệp Hội Luật Sư Quận Riverside (LRS) là dịch vụ giới thiệu duy nhất của luật sư chuyên dụng để phục vụ các nhu cầu pháp lý của cộng đồng Quận Riverside.

Không có lệ phí tư vấn cho việc giới thiệu tới các loại luật sư sau đây: Luật sư Chấn thương Cá nhân, Luật sư An sinh Xã hội và Luật sư Bồi thường Tai tiếng cho Công nhân. Đối với các khu vực khác, lệ phí giới thiệu 40 đô la cho phép bạn tham khảo ý kiến ​​một nửa giờ đồng hồ.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích