Dịch vụ Giới thiệu Luật sư của Hiệp hội Luật sư Quận Los Angeles

Địa chỉ nhà

NA
Los Angeles, CA 90055
Hoa Kỳ

Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Quận Los Angeles
Quận Ventura
Quận Riverside
Chúng ta là ai

Dịch vụ Giới thiệu Luật sư (LRS) của Hiệp hội Luật sư Quận Los Angeles là một dịch vụ công phi lợi nhuận cho phép thành viên của công chúng tìm được một luật sư đủ tiêu chuẩn và nhận thông tin tổng quát về các vấn đề pháp lý phổ biến. Không có chi phí để truy cập thông tin thông qua LRS và không có lệ phí để có được một giới thiệu cho một luật sư.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.

Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Vấn đề pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích