Dịch vụ giới thiệu luật sư của Hiệp hội Luật sư Quận Bắc

Địa chỉ nhà

249 South Indiana Avenue
2nd Floor
Vista, CA 92083
Hoa Kỳ

(760) 758 - 4755
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Chúng ta là ai
Dịch vụ Giới thiệu Luật sư (LRS) của Hiệp hội Luật sư Quận Bắc là dịch vụ chuyển giới thiệu luật sư hàng đầu của Quận Bắc San Diego, cung cấp cho cộng đồng những lời giới thiệu miễn phí tới các luật sư có kinh nghiệm được phép hành nghề luật của Tiểu bang Bar of California.
Cuộc tư vấn điện thoại 30 phút đầu tiên hoặc cuộc họp tại phòng làm việc với luật sư là miễn phí.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích