Dịch vụ giới thiệu luật sư của Hiệp hội luật sư Glendale

Địa chỉ nhà

Glendale, CA 91209
Glendale, CA 91209
Hoa Kỳ

(818) 627 - 8477
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai

GBA-LRS là một dịch vụ giới thiệu cho luật sư phi lợi nhuận được chứng nhận bởi State Bar of California Serving Glendale, Burbank, Pasadena và Các Cộng đồng Láng giềng ở Los Angeles County.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích