Dịch vụ Giới thiệu Luật sư của Hạt Santa Cruz

Địa chỉ nhà

NA
Santa Cruz, CA 95061
Hoa Kỳ

(831) 425-4755
Các khu vực phục vụ
Quận Santa Cruz
Chúng ta là ai

Dịch vụ được chứng nhận của State-Bar cung cấp nhân viên thân thiện, được đào tạo, người sẽ kết hợp bạn với một luật sư đủ điều kiện có trình độ trước khi kiểm tra có kinh nghiệm trong loại luật pháp mà bạn cần để tư vấn trong 30 phút. Bạn phải trả 50 đô la phí hành chính.

Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích