Dịch vụ gia đình & trẻ em Do Thái - Emigres

Địa chỉ nhà

2534 Judah St
San Francisco, CA 94122
Hoa Kỳ

415-449-2900
Chúng ta là ai
Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Do Thái (JFCS) cung cấp một loạt các dịch vụ và chương trình cho người nhập cư từ Liên Xô cũ, cũng như các khu vực khác trên thế giới. Tổ chức này cung cấp các dịch vụ pháp lý nhập cư, các lớp học công dân, và các chương trình khác thúc đẩy hội nhập thành công và sự tham gia của công dân.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
GERMAN / Deutsch
Hebrew / עברית‎
Russian / Росси́я
Spanish / Español
Yiddish / יידיש
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích