Dịch Vụ Gia Đình El Concilio

Địa chỉ nhà

301 South C Street
Oxnard, CA 93030
Hoa Kỳ

(805) 486 - 9777
Các khu vực phục vụ
Quận Ventura
Chúng ta là ai
Dịch Vụ Gia Đình El Concilio cung cấp hỗ trợ một-một-một cho những người nhập cư hợp pháp đủ điều kiện và công dân Mỹ trong việc áp dụng cho một loạt các dịch vụ nhập cư gia đình.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích