Dịch Vụ Gia Đình Do Thái của Los Angeles - Chương Trình Di Trú

Địa chỉ nhà

4311 Wilshire Blvd
Suite 211
Los Angeles, CA 90010
Hoa Kỳ

(323) 935 - 5303
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Dịch Vụ Gia Đình Do Thái của Los Angeles (JFS) cung cấp một loạt các dịch vụ nhập cư và tị nạn cho các cá nhân phải đối mặt với các rào cản về văn hoá và tài chính.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Fārsi / فارسی
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích