Dịch vụ chuyển tuyến giới thiệu luật sư của Hiệp hội luật sư Quận San Luis Obispo

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services, please call (805) 541-5502 or email lris@slobar.org.
Địa chỉ nhà

NA
San Luis Obispo, CA 93406
Hoa Kỳ

(805) 541 - 5502
Các khu vực phục vụ
Hạt San Luis Obispo
Chúng ta là ai

Hội Luật sư Quận San Luis Obispo tài trợ cho Dịch vụ Thông tin và Giới thiệu Luật sư (LRIS), một tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ cộng đồng liên quan đến các vấn đề pháp lý cùng với các luật sư giàu kinh nghiệm. Với khoản phí 40,00 đô la danh nghĩa, bạn sẽ được tư vấn tối đa 30 phút với luật sư có kinh nghiệm và có kinh nghiệm.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích