Cố vấn Pháp lý ở Châu Á Thái Bình Dương - San Francisco

How to Receive Services (Intake)
If you are experiencing an emergency, call 911. To seek legal advice or representation, please call us one of our offices to speak with legal intake staff. Bilingual staff are available to help you, please inform our receptionists of your preferred language.

When you call, we will conduct a legal intake with you over the phone to learn more about your situation and legal needs. The information you share with us is kept confidential and will never be shared with third parties, except with your explicit and written permission. As the caller, you must be the person seeing legal assistance/representation. We will not be able to answer your questions or assist you if you are calling on behalf of someone.

San Francisco Housing Legal Clinic
1st, 3rd, and last Tuesday of the month. No appointment necessary. This clinic is located at: 55 Columbus Avenue, San Francisco, CA 94111

San Francisco General Legal Clinic
Every 4th Wednesday of the month. By appointment only; please call our San Francisco office to make an appointment. This clinic is located at: 100 McAllister Street, 3rd floor, San Francisco, CA 94102

Daly City General Legal Clinic
Every last Tuesday of the month. No appointment necessary.
Địa chỉ nhà

1121 Mission Street
San Francisco, CA 94103
Hoa Kỳ

(415) 567 - 6255
Các khu vực phục vụ
Quận San Francisco
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai

Dịch vụ pháp lý ở Châu Á Thái Bình Dương (APILO) cung cấp các dịch vụ pháp lý chủ yếu cho người Mỹ gốc Á / Thái Bình Dương có thu nhập thấp trên cơ sở trượt. Các lĩnh vực thực hành chính của APILO bao gồm Luật Gia đình (tập trung vào bạo lực gia đình), Nhập cư, Nhà ở (cho chủ nhà và người thuê nhà), Luật người cao tuổi và Trafficking.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
CZH
Chinese / 中文
Hindi / हिन्दी
Japanese / 日本語
Korean / 한국어
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Urdu / اردو
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích