Cố vấn pháp lý ở Châu Á Thái Bình Dương - Oakland

How to Receive Services (Intake)
Please call to speak with legal intake staff. Bilingual staff are available to help. Please inform our receptionists which language you want help in. When you call, staff may conducts a legal intake over the phone to learn more about your situation and legal needs. As the caller, you must be the person seeing legal assistance/representation.

Oakland Housing Clinic - No appointment necessary. This clinic is located at a different location than the main office. Please see the website for clinic location and hours.

Oakland General Legal Clinics - Monthly, and by appointment only. Please call to make an appointment. Please check the website for location, and hours.

Địa chỉ nhà

310 8th Street
Suite #308
Oakland, CA 94607
Hoa Kỳ

(510) 251 - 2846
Các khu vực phục vụ
Hạt Alameda
Hạt Stanislaus
Quận Contra Costa
Huyện San Joaquin
Chúng ta là ai

Dịch vụ pháp lý ở Châu Á Thái Bình Dương (APILO) cung cấp các dịch vụ pháp lý chủ yếu cho người Mỹ gốc Á / Thái Bình Dương có thu nhập thấp trên cơ sở trượt. Các lĩnh vực thực hành chính của APILO bao gồm Luật Gia đình (tập trung vào bạo lực gia đình), Nhập cư, Nhà ở (cho chủ nhà và người thuê nhà), Luật người cao tuổi và Trafficking.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Mandarin Chinese / 官話
Chinese / 中文
Cantonese Chinese / 粵語
Spanish / Español
Korean / 한국어
English
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích