Chuyên Viên Luật Pháp Gia Đình của Sutter County / Trung Tâm Tự Giúp Đỡ

Địa chỉ nhà

1175 Civic Center Blvd
Yuba City, CA 95993
Hoa Kỳ

530-822-3305
Các khu vực phục vụ
Hạt Sutter
Chúng ta là ai

Điều Giải Viên Luật Viên Gia Đình là luật sư có kinh nghiệm về các vấn đề luật gia đình và cung cấp trợ giúp miễn phí cho các đương sự không có khiếu kiện liên quan đến các kiến ​​nghị, câu trả lời, các câu hỏi của DCSS, tính toán hỗ trợ trẻ em, vợ chồng, và các câu hỏi chung về luật gia đình. Văn Phòng Điều Giải Viên có thể giúp quý vị chuẩn bị các mẫu đơn của mình và có thể cung cấp cho quý vị các thông tin tổng quát, nhưng họ không thể đi cùng với quý vị tại tòa, hoặc cung cấp cho quý vị lời khuyên pháp lý.

Điều Giải Viên Luật Gia Đình không phải là luật sư của bạn, nhưng là một người trung lập không đại diện cho bất kỳ bên nào. Không có mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng giữa bạn và Người hỗ trợ. Truyền thông giữa bạn và Người hướng dẫn không phải là bí mật. Bạn nên tham vấn với luật sư riêng của mình nếu muốn tư vấn hoặc chiến lược pháp luật cá nhân, có cuộc trò chuyện bí mật hoặc được đại diện bởi luật sư tại tòa.

Điều Giải Viên Luật Gia Đình không chịu trách nhiệm về kết quả của vụ kiện của bạn.

Các cuộc hẹn cá nhân với người hướng dẫn chỉ được thiết lập sau khi tham khảo ý kiến ​​của nhân viên Trung Tâm Tự Giúp Đỡ.

Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích